veri bağlantısı katmanı

Kullanım örnekleri

veri bağlantısı katmanı
data link layer
icon arrow

data

Phonetic: "/ˈdaetə/"

Part Of Speech: noun


Definition: (plural: data) A measurement of something on a scale understood by both the recorder (a person or device) and the reader (another person or device). The scale is arbitrarily defined, such as from 1 to 10 by ones, 1 to 100 by 0.1, or simply true or false, on or off, yes, no, or maybe, etc.


Definition: (plural: data) A fact known from direct observation.


Definition: (plural: data) A premise from which conclusions are drawn.


Definition: (plural: datums) A fixed reference point, or a coordinate system.

icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: Some text or a graphic in an electronic document that can be activated to display another document or trigger an action.

Example: Click the hyperlink to go to the next page.


Definition: (by extension) An address, URL, or program that defines a hyperlink's function.

Example: Copy the hyperlink and paste it into an email.

icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A connection between places, people, events, things, or ideas.

Example: The mayor’s assistant serves as the link to the media.


Definition: One element of a chain or other connected series.

Example: The third link of the silver chain needs to be resoldered.


Definition: The connection between buses or systems.

Example: A by-N-link is composed of N lanes.


Definition: A space comprising one or more disjoint knots.


Definition: A thin wild bank of land splitting two cultivated patches and often linking two hills.


Definition: An individual person or element in a system


Definition: Anything doubled and closed like a link of a chain.

Example: a link of horsehair


Definition: A sausage that is not a patty.


Definition: (kinematics) Any one of the several elementary pieces of a mechanism, such as the fixed frame, or a rod, wheel, mass of confined liquid, etc., by which relative motion of other parts is produced and constrained.


Definition: Any intermediate rod or piece for transmitting force or motion, especially a short connecting rod with a bearing at each end; specifically (in steam engines) the slotted bar, or connecting piece, to the opposite ends of which the eccentric rods are jointed, and by means of which the movement of the valve is varied, in a link motion.


Definition: The length of one joint of Gunter's chain, being the hundredth part of it, or 7.92 inches, the chain being 66 feet in length.


Definition: A bond of affinity, or a unit of valence between atoms; applied to a unit of chemical force or attraction.


Definition: (plural) The windings of a river; the land along a winding stream.

icon arrow

link

Phonetic: "/lɪŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect two or more things.


Definition: (of a Web page) To contain a hyperlink to another page.

Example: My homepage links to my wife's.


Definition: To supply (somebody) with a hyperlink; to direct by means of a link.

Example: Haven't you seen his Web site? I'll link you to it.


Definition: To post a hyperlink to.

Example: Stop linking those unfunny comics all the time!


Definition: To demonstrate a correlation between two things.


Definition: To combine objects generated by a compiler into a single executable.

icon arrow

layer

Phonetic: "/leɪə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A single thickness of some material covering a surface.

Example: After the first coat of paint dried, he applied another layer.


Definition: A (usually) horizontal deposit; a stratum.

Example: I find seven-layer cake a bit too rich.


Definition: One of the items in a hierarchy.

Example: mired in layers of deceit


Definition: (by analogy to a stack of transparencies) one in a stack of (initially transparent) drawing surfaces that comprise an image; used to keep elements of an image separate so that they can be modified independently from one another.

icon arrow

layer

Phonetic: "/leɪə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut or divide (something) into layers


Definition: To arrange (something) in layers.

Example: Layer the ribbons on top of one another to make an attractive pattern.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!