vardiya kayıt defteri

Kullanım örnekleri

vardiya kayıt defteri
shift log
icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: A modifier key whose main function is shifting between two or more functions of any of certain other keys (usually by pressing Shift and the other button simultaneously).

icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: A type of women's undergarment, a slip.

Example: Just last week she bought a new shift at the market.


Definition: A change of workers, now specifically a set group of workers or period of working time.

Example: We'll work three shifts a day till the job's done.


Definition: An act of shifting; a slight movement or change.

Example: There was a shift in the political atmosphere.


Definition: The gear mechanism in a motor vehicle.

Example: Does it come with a stick-shift?


Definition: A bit shift.


Definition: The infield shift.

Example: Teams often use the shift against this lefty.


Definition: (often with the definite article, usually uncountable) The act of kissing passionately.


Definition: A contrivance, a device to try when other methods fail.


Definition: A trick, an artifice.


Definition: The extent, or arrangement, of the overlapping of plank, brick, stones, etc., that are placed in courses so as to break joints.


Definition: A breaking off and dislocation of a seam; a fault.


Definition: A mutation in which the DNA or RNA from two different sources (such as viruses or bacteria) combine.


Definition: In violin-playing, any position of the left hand except that nearest the nut.

icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: verb


Definition: (sometimes figurative) To move from one place to another; to redistribute.

Example: We'll have to shift these boxes to the downtown office.


Definition: To change in form or character; swap.


Definition: To change position.

Example: His political stance shifted daily.


Definition: To change residence; to leave and live elsewhere.

Example: We are shifting to America next month.


Definition: To change (clothes, especially underwear).


Definition: To change (someone's) clothes; sometimes specifically, to change underwear.


Definition: To change gears (in a car).

Example: I crested the hill and shifted into fifth.


Definition: (typewriters) To move the keys of a typewriter over in order to type capital letters and special characters.


Definition: (computer keyboards) To switch to a character entry mode for capital letters and special characters.


Definition: To manipulate a binary number by moving all of its digits left or right; compare rotate.

Example: Shifting 1001 to the left yields 10010; shifting it right yields 100.


Definition: To remove the first value from an array.


Definition: To dispose of.

Example: How can I shift a grass stain?


Definition: To hurry.

Example: If you shift, you might make the 2:19.


Definition: To engage in sexual petting.


Definition: To resort to expedients for accomplishing a purpose; to contrive; to manage.


Definition: To practice indirect or evasive methods.


Definition: In violin-playing, to move the left hand from its original position next to the nut.

icon arrow

log

Phonetic: "/lɑɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The trunk of a dead tree, cleared of branches.

Example: They walked across the stream on a fallen log.


Definition: Any bulky piece as cut from the above, used as timber, fuel etc.


Definition: A unit of length equivalent to 16 feet, used for measuring timber, especially the trunk of a tree.


Definition: Anything shaped like a log; a cylinder.


Definition: A floating device, usually of wood, used in navigation to estimate the speed of a vessel through water.


Definition: A blockhead; a very stupid person.


Definition: A heavy longboard.


Definition: A rolled cake with filling.


Definition: A weight or block near the free end of a hoisting rope to prevent it from being drawn through the sheave.


Definition: A piece of feces.


Definition: A penis.

icon arrow

log

Phonetic: "/lɑɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut trees into logs.


Definition: To cut down (trees).


Definition: To cut down trees in an area, harvesting and transporting the logs as wood.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.