traba

Kullanım örnekleri

traba
bolt
icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.


Definition: A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.


Definition: A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.


Definition: A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.


Definition: A small personal-armour-piercing missile for short-range use, or (in common usage though deprecated by experts) a short arrow, intended to be shot from a crossbow or a catapult.


Definition: A lightning spark, i.e., a lightning bolt.


Definition: A sudden event, action or emotion.

Example: The problem's solution struck him like a bolt from the blue.


Definition: A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.

Example: 24 March 1774 - Newspaper: Stamford Mercury - "Mr. Cole, Basket-maker...has lost near 300 boults of rods" https//www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000254/17740324/001/0001


Definition: A sudden spring or start; a sudden leap aside.

Example: The horse made a bolt.


Definition: A sudden flight, as to escape creditors.


Definition: A refusal to support a nomination made by the party with which one has been connected; a breaking away from one's party.


Definition: An iron to fasten the legs of a prisoner; a shackle; a fetter.


Definition: A burst of speed or efficiency.

icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect or assemble pieces using a bolt.

Example: Bolt the vice to the bench.


Definition: To secure a door by locking or barring it.

Example: Bolt the door.


Definition: To flee, to depart, to accelerate suddenly.

Example: Seeing the snake, the horse bolted.


Definition: To cause to start or spring forth; to dislodge (an animal being hunted).

Example: to bolt a rabbit


Definition: To strike or fall suddenly like a bolt.


Definition: To escape.


Definition: Of a plant, to grow quickly; to go to seed.

Example: Lettuce and spinach will bolt as the weather warms up.


Definition: To swallow food without chewing it.


Definition: To drink one's drink very quickly; to down a drink.

Example: Come on, everyone, bolt your drinks; I want to go to the next pub!


Definition: To refuse to support a nomination made by a party or caucus with which one has been connected; to break away from a party.


Definition: To utter precipitately; to blurt or throw out.

icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Suddenly; straight; unbendingly.

Example: The soldiers stood bolt upright for inspection.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!