topu fırlat

Kullanım örnekleri

topu fırlat
launch ball
icon arrow

launch

Phonetic: "/lɔːnt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The movement of a vessel from land into the water; especially, the sliding on ways from the stocks on which it is built. (Compare: to splash a ship.)


Definition: The act or fact of launching (a ship/vessel, a project, a new book, etc.).


Definition: An event held to celebrate the launch of a ship/vessel, project, a new book, etc.; a launch party.

Example: book launch

icon arrow

launch

Phonetic: "/lɔːnt͡ʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To throw (a projectile such as a lance, dart or ball); to hurl; to propel with force.


Definition: To pierce with, or as with, a lance.


Definition: To cause (a vessel) to move or slide from the land or a larger vessel into the water; to set afloat.

Example: The navy launched another ship.


Definition: To cause (a rocket, balloon, etc., or the payload thereof) to begin its flight upward from the ground.

Example: NASA launched several unmanned rockets before launching any of the Mercury astronauts.


Definition: To send out; to start (someone) on a mission or project; to give a start to (something); to put in operation

Example: Our business launched a new project.


Definition: To start (a program or feature); to execute or bring into operation.

Example: Double-click an icon to launch the associated application.


Definition: To release; to put onto the market for sale


Definition: Of a ship, rocket, balloon, etc.: to depart on a voyage; to take off.


Definition: (often with out) To move with force and swiftness like a sliding from the stocks into the water; to plunge; to begin.

Example: to launch into an argument or discussion


Definition: (of a program) To start to operate.

Example: After clicking the icon, the application will launch.

icon arrow

ball

Phonetic: "/bɔːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A solid or hollow sphere, or roughly spherical mass.

Example: a ball of spittle; a fecal ball


Definition: A round or ellipsoidal object.


Definition: (mildly, usually in the plural) A testicle.


Definition: A leather-covered cushion, fastened to a handle called a ballstock; formerly used by printers for inking the form, then superseded by the roller.


Definition: A large pill, a form in which medicine was given to horses; a bolus.

icon arrow

ball

Phonetic: "/bɔːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form or wind into a ball.

Example: to ball cotton


Definition: To heat in a furnace and form into balls for rolling.


Definition: To have sexual intercourse with.


Definition: To gather balls which cling to the feet, as of damp snow or clay; to gather into balls.

Example: The horse balls; the snow balls.


Definition: (usually in present participle) To be hip or cool.


Definition: To play basketball.


Definition: To punish by affixing a ball and chain

icon arrow

ball

Phonetic: "/bɔːl/"

Part Of Speech: interjection


Definition: An appeal by the crowd for holding the ball against a tackled player. This is heard almost any time an opposition player is tackled, without regard to whether the rules about "prior opportunity" to dispose of the ball are fulfilled.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.