te invito a cenar

Kullanım örnekleri

te invito a cenar
i´ll stand you a dinner
icon arrow

stand

Phonetic: "/stænd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of standing.


Definition: A defensive position or effort.

Example: The Commander says we will make our stand here.


Definition: A resolute, unwavering position; firm opinion; action for a purpose in the face of opposition.

Example: They took a firm stand against copyright infringement.


Definition: A period of performance in a given location or venue.

Example: They have a four-game stand at home against the Yankees.  They spent the summer touring giving 4 one-night stands a week.


Definition: A device to hold something upright or aloft.

Example: He set the music upon the stand and began to play.  an umbrella stand;  a hat-stand


Definition: The platform on which a witness testifies in court; the witness stand or witness box.

Example: She took the stand and quietly answered questions.


Definition: A particular grove or other group of trees or shrubs.

Example: This stand of pines is older than the one next to it.


Definition: A contiguous group of trees sufficiently uniform in age-class distribution, composition, and structure, and growing on a site of sufficiently uniform quality, to be a distinguishable unit.


Definition: A standstill, a motionless state, as of someone confused, or a hunting dog who has found game.


Definition: A small building, booth, or stage, as in a bandstand or hamburger stand.


Definition: A designated spot where someone or something may stand or wait.

Example: a taxi stand


Definition: The situation of a shop, store, hotel, etc.

Example: a good, bad, or convenient stand for business


Definition: Grandstand. (often in the plural)


Definition: A partnership.


Definition: (plural often stand) A single set, as of arms.


Definition: Rank; post; station; standing.


Definition: A state of perplexity or embarrassment.

Example: to be at a stand what to do


Definition: A young tree, usually reserved when other trees are cut; also, a tree growing or standing upon its own root, in distinction from one produced from a scion set in a stock, either of the same or another kind of tree.


Definition: A weight of from two hundred and fifty to three hundred pounds, used in weighing pitch.


Definition: A location or position where one may stand.

icon arrow

stand

Phonetic: "/stænd/"

Part Of Speech: verb


Definition: (heading) To position or be positioned physically.


Definition: (heading) To position or be positioned mentally.


Definition: (heading) To position or be positioned socially.


Definition: Of a ship or its captain, to steer, sail (in a specified direction, for a specified destination etc.).


Definition: To remain without ruin or injury.


Definition: To stop asking for more cards; to keep one's hand as it has been dealt so far.

icon arrow

you

Phonetic: "/jʉː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To address (a person) using the pronoun you (in the past, especially to use you rather than thou, when you was considered more formal).

icon arrow

you

Phonetic: "/jʉː/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (object pronoun) The people spoken, or written to, as an object.

Example: Both of you should get ready now.


Definition: (reflexive pronoun) (To) yourselves, (to) yourself.


Definition: (object pronoun) The person spoken to or written to, as an object. (Replacing thee; originally as a mark of respect.)


Definition: (subject pronoun) The people spoken to or written to, as a subject. (Replacing ye.)

Example: You are all supposed to do as I tell you.


Definition: (subject pronoun) The person spoken to or written to, as a subject. (Originally as a mark of respect.)


Definition: (indefinite personal pronoun) Anyone, one; an unspecified individual or group of individuals (as subject or object).

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

dinner

Phonetic: "/ˈdɪnə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A midday meal (in a context in which the evening meal is called supper or tea).


Definition: The main meal of the day, often eaten in the evening.


Definition: An evening meal.


Definition: A meal given to an animal.

Example: Give the dog its dinner.


Definition: A formal meal for many people eaten for a special occasion.


Definition: The food provided or consumed at any such meal.

icon arrow

dinner

Phonetic: "/ˈdɪnə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To eat a dinner.


Definition: To provide (someone) with a dinner.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!