prácticas colusorias

Kullanım örnekleri

prácticas colusorias
collusive practices
icon arrow

collusive

Part Of Speech: adjective


Definition: Secretly acting together for a fraudulent or illegal purpose

icon arrow

practices

Phonetic: "/ˈpɹæktɪsɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: Repetition of an activity to improve a skill.

Example: He will need lots of practice with the lines before he performs them.


Definition: An organized event for the purpose of performing such repetition.

Example: Being on a team is hard: you're always having to go to practice while everyone else is taking it easy.


Definition: The ongoing pursuit of a craft or profession, particularly in medicine or the fine arts.


Definition: A place where a professional service is provided, such as a general practice.

Example: She ran a thriving medical practice.


Definition: The observance of religious duties that a church requires of its members.


Definition: A customary action, habit, or behaviour; a manner or routine.

Example: It is good practice to check each door and window before leaving.


Definition: Actual operation or experiment, in contrast to theory.

Example: That may work in theory, but will it work in practice?


Definition: The form, manner, and order of conducting and carrying on suits and prosecutions through their various stages, according to the principles of law and the rules laid down by the courts.

Example: This firm of solicitors is involved in family law practice.


Definition: Skilful or artful management; dexterity in contrivance or the use of means; stratagem; artifice.


Definition: A easy and concise method of applying the rules of arithmetic to questions which occur in trade and business.

icon arrow

practices

Phonetic: "/ˈpɹæktɪsɪz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To repeat (an activity) as a way of improving one's skill in that activity.

Example: You should practise playing piano every day.


Definition: To repeat an activity in this way.

Example: If you want to speak French well, you need to practise.


Definition: To perform or observe in a habitual fashion.

Example: They gather to practise religion every Saturday.


Definition: To pursue (a career, especially law, fine art or medicine).

Example: She practised law for forty years before retiring.


Definition: To conspire.


Definition: To put into practice; to carry out; to act upon; to commit; to execute; to do.


Definition: To make use of; to employ.


Definition: To teach or accustom by practice; to train.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!