polaridad negativa

Kullanım örnekleri

polaridad negativa
minus polarity
icon arrow

minus

Phonetic: "/ˈmaɪnəs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The minus sign (−).


Definition: A negative quantity.


Definition: A downside or disadvantage.

icon arrow

minus

Phonetic: "/ˈmaɪnəs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To subtract.

icon arrow

minus

Phonetic: "/ˈmaɪnəs/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Being a negative quantity; pertaining to a deficit or reduction.

Example: a minus number


Definition: That is below zero by (a specified amount) on a scale.

Example: minus seven degrees


Definition: Worse off than before; out of pocket.


Definition: Ranking just below (a designated rating).

Example: He got a grade of B minus for his essay.

icon arrow

minus

Phonetic: "/ˈmaɪnəs/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Made less or reduced by (followed by an expression of number or quantity).

Example: seven minus two is five


Definition: Without; deprived of.

Example: I walked out minus my coat.

icon arrow

polarity

Phonetic: "/pəˈlærɪti/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of being a north pole or south pole; the magnetic equivalent of electric charge

icon arrow

polarity

Phonetic: "/pəˈlærɪti/"

Part Of Speech: noun


Definition: The separation, alignment or orientation of something into two opposed poles.


Definition: Either of the two extremes of such attributes.


Definition: The dipole-dipole intermolecular forces between the slightly positively-charged end of one molecule to the negative end of another or the same molecule. Wp


Definition: The division of an embryo into an animal pole and a vegetal pole within a blastula. Wp


Definition: Spatial differences in shape, structure, and function within a cell. Wp


Definition: A measure of the electrical potential at the ends of a circuit. Wp


Definition: The direction of a wave's amplitude or its being in phase or antiphase.


Definition: (grammar) The grammatical category of the affirmative and the negative. Wp


Definition: A duality that is an involution, i.e. has order two. Wp


Definition: An indicator of the positivity or negativity of a literal. Wp


Definition: Any of the various ways in which power is distributed within the international system. Wp


Definition: (gender) The concept of dualism between masculine and feminine. Wp

icon arrow

polarity

Phonetic: "/pəˈlærɪti/"

Part Of Speech: noun


Definition: A correspondence between the points in the plane of a triangle not lying on the sides of the triangle and lines in the plane of the triangle not passing through the vertices of the triangle.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!