fútbol colegial

Kullanım örnekleri

fútbol colegial
college football
icon arrow

college

Part Of Speech: noun


Definition: A corporate group; a group of colleagues.


Definition: (in some proper nouns) A group sharing common purposes or goals.

Example: College of Cardinals, College of Surgeons


Definition: An electoral college.


Definition: An academic institution.


Definition: A specialized division of a university.

Example: College of Engineering


Definition: An institution of higher education teaching undergraduates.


Definition: A university.


Definition: Attendance at an institution of higher education.

Example: These should be his college years, but he joined the Army.


Definition: A postsecondary institution that offers vocational training and/or associate's degrees.


Definition: A non-specialized, semi-autonomous division of a university, with its own faculty, departments, library, etc.

Example: Pembroke College, Cambridge; Balliol College, Oxford; University College, London


Definition: An institution of further education at an intermediate level; sixth form.


Definition: An institution for adult education at a basic or intermediate level (teaching those of any age).


Definition: A high school or secondary school.

Example: Eton College


Definition: A private (non-government) primary or high school.


Definition: A residential hall associated with a university, possibly having its own tutors.


Definition: A government high school, short for junior college.


Definition: (in Chile) A bilingual school.

icon arrow

football

Phonetic: "[fʷʊʔt̚bɑɫ]"

Part Of Speech: noun


Definition: (general) A sport played on foot in which teams attempt to get a ball into a goal or zone defended by the other team.

Example: Roman and medieval football matches were more violent than any modern type of football.


Definition: Association football: a game in which two teams each contend to get a round ball into the other team's goal primarily by kicking the ball. Known as soccer in Canada, the United States, Australia, and New Zealand.

Example: Each team scored three goals when they played football.


Definition: American football: a game played on a field of 100 yards long and 53 1/3 yards wide in which two teams of 11 players attempt to get an ovoid ball to the end of each other's territory.

Example: Each team scored two touchdowns when they played football.


Definition: Canadian football: a game played on a played on a field of 110 yards long and 65 yards wide in which two teams of 12 players attempt to get an ovoid ball to the end of each other's territory.

Example: They played football in the snow.


Definition: (Victoria, South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern Territory) Australian rules football.


Definition: Gaelic football: a field game played with similar rules to hurling, but using hands and feet rather than a stick, and a ball, similar to, yet smaller than a soccer ball.


Definition: (New South Wales) rugby league.


Definition: Rugby union.


Definition: The ball used in any game called "football".

Example: The player kicked the football.


Definition: Practice of these particular games, or techniques used in them.


Definition: An item of discussion, particularly in a back-and-forth manner

Example: That budget item became a political football.


Definition: The leather briefcase containing classified nuclear war plans which is always near the US President.

icon arrow

football

Phonetic: "[fʷʊʔt̚bɑɫ]"

Part Of Speech: verb


Definition: To play football.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.