borcu yoktur kağıdı

Kullanım örnekleri

borcu yoktur kağıdı
receipt of discharge
icon arrow

receipt

Phonetic: "/ɹɪˈsiːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of receiving, or the fact of having been received.

Example: A balance payable on receipt of the goods.


Definition: The fact of having received a blow, injury etc.


Definition: (in the plural) A quantity or amount received; takings.

Example: This weekend's receipts alone cover our costs to mount the production!


Definition: A written acknowledgment that a specified article or sum of money has been received.


Definition: (usually in the plural) (A piece of) evidence, documentation, etc. to prove one's past actions, accomplishments, etc.


Definition: (usually in the plural, by extension) (A piece of) evidence (e.g. documentation or screen captures) of past wrongdoing or problematic behavior or statements.


Definition: (archaic in New England and rural US since end of 20th century, elsewhere since middle of 20th century) A recipe, instructions, prescription.


Definition: A receptacle.


Definition: A revenue office.


Definition: Reception, as an act of hospitality.


Definition: Capability of receiving; capacity.


Definition: A recess; a retired place.

icon arrow

receipt

Phonetic: "/ɹɪˈsiːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give or write a receipt (for something).

Example: to receipt delivered goods


Definition: To put a receipt on, as by writing or stamping; to mark a bill as having been paid.

Example: to receipt a bill

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

discharge

Part Of Speech: noun


Definition: Pus or exudate (other than blood) from a wound or orifice, usually due to infection or pathology.


Definition: The act of accomplishing (an obligation) or repaying a debt etc.; performance.


Definition: The act of expelling or letting go.


Definition: The act of firing a projectile, especially from a firearm.


Definition: The process of unloading something.


Definition: The process of flowing out.


Definition: The act of releasing an accumulated charge.


Definition: The act of releasing an inpatient from hospital.


Definition: The act of releasing a member of the armed forces from service.


Definition: The volume of water transported by a river in a certain amount of time, usually in units of m3/s (cubic meters per second).

icon arrow

discharge

Part Of Speech: verb


Definition: To accomplish or complete, as an obligation.


Definition: To free of a debt, claim, obligation, responsibility, accusation, etc.; to absolve; to acquit; to forgive; to clear.


Definition: To send away (a creditor) satisfied by payment; to pay one's debt or obligation to.


Definition: To set aside; to annul; to dismiss.


Definition: To expel or let go.


Definition: To let fly, as a missile; to shoot.


Definition: To release (an accumulated charge).


Definition: To relieve of an office or employment; to send away from service; to dismiss.


Definition: To release legally from confinement; to set at liberty.

Example: to discharge a prisoner


Definition: To operate (any weapon that fires a projectile, such as a shotgun or sling).


Definition: To release (an auxiliary assumption) from the list of assumptions used in arguments, and return to the main argument.


Definition: To unload a ship or another means of transport.


Definition: To put forth, or remove, as a charge or burden; to take out, as that with which anything is loaded or filled.

Example: to discharge a cargo


Definition: To give forth; to emit or send out.

Example: A pipe discharges water.


Definition: To let fly; to give expression to; to utter.

Example: He discharged a horrible oath.


Definition: To bleach out or to remove or efface, as by a chemical process.

Example: to discharge the colour from a dyed fabric in order to form light figures on a dark background


Definition: To prohibit; to forbid.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.