başından atmak

Kullanım örnekleri

başından atmak
throw overboard
icon arrow

throw

Part Of Speech: verb


Definition: To change place.


Definition: To change in state or status


Definition: To move through time.


Definition: To be accepted.


Definition: In any game, to decline to play in one's turn.


Definition: To do or be better.


Definition: To take heed.

icon arrow

throw

Part Of Speech: noun


Definition: The flight of a thrown object.

Example: What a great throw by the quarterback!


Definition: The act of throwing something.

Example: The gambler staked everything on one throw of the dice.


Definition: One's ability to throw.

Example: He's always had a pretty decent throw.


Definition: A distance travelled; displacement.

Example: the throw of the piston


Definition: A piece of fabric used to cover a bed, sofa or other soft furnishing.


Definition: A single instance, occurrence, venture, or chance.

Example: Football tickets are expensive at fifty bucks a throw.


Definition: A violent effort.

icon arrow

throw

Part Of Speech: verb


Definition: To hurl; to cause an object to move rapidly through the air.

Example: throw a shoe; throw a javelin; the horse threw its rider


Definition: To eject or cause to fall off.


Definition: To move to another position or condition; to displace.

Example: throw the switch


Definition: To make (a pot) by shaping clay as it turns on a wheel.


Definition: (of a bowler) to deliver (the ball) illegally by straightening the bowling arm during delivery.


Definition: To send (an error) to an exception-handling mechanism in order to interrupt normal processing.

Example: If the file is read-only, the method throws an invalid-operation exception.


Definition: To intentionally lose a game.

Example: The tennis player was accused of taking bribes to throw the match.


Definition: To confuse or mislead.

Example: The deliberate red herring threw me at first.


Definition: To send desperately.

Example: Their sergeant threw the troops into pitched battle.


Definition: To imprison.

Example: The magistrate ordered the suspect to be thrown into jail.


Definition: To organize an event, especially a party.


Definition: To roll (a die or dice).


Definition: To cause a certain number on the die or dice to be shown after rolling it.


Definition: To discard.


Definition: To lift the opponent off the ground and bring him back down, especially into a position behind the thrower.


Definition: (said of one's voice) To change in order to give the illusion that the voice is that of someone else.


Definition: To show sudden emotion, especially anger.


Definition: To project or send forth.


Definition: To put on hastily; to spread carelessly.


Definition: To twist two or more filaments of (silk, etc.) so as to form one thread; to twist together, as singles, in a direction contrary to the twist of the singles themselves; sometimes applied to the whole class of operations by which silk is prepared for the weaver.


Definition: (of a team, a manager, etc.) To select (a pitcher); to assign a pitcher to a given role (such as starter or reliever).


Definition: To install (a bridge).


Definition: To twist or turn.

Example: a thrown nail

icon arrow

overboard

Phonetic: "/ˈəʊvə(ɹ)ˌbɔː(ɹ)d/"

Part Of Speech: verb


Definition: To throw over the edge of a boat into the water.

icon arrow

overboard

Phonetic: "/ˈəʊvə(ɹ)ˌbɔː(ɹ)d/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Outside of a boat, in the water

icon arrow

overboard

Phonetic: "/ˈəʊvə(ɹ)ˌbɔː(ɹ)d/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Over the edge; especially, off or outside of a boat.

Example: It was their practice to throw the scraps overboard.


Definition: Excessively; too much.

Example: They really went overboard with the party preparations.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.