arracache

Kullanım örnekleri

arracache
creole celery
icon arrow

creole

Phonetic: "/ˈkɹi.əʊl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A descendant of white European settlers who is born in a colonized country.


Definition: Anyone with mixed ancestry born in a country colonized by white Europeans, now especially one who speaks a creole language.


Definition: Someone of black African descent who is born in the Caribbean or Americas (originally as opposed to an African immigrant).


Definition: A native-born of Francophone descent in the Louisiana territory of any race, as opposed to Anglo-American and Acadian settlers.

icon arrow

creole

Phonetic: "/ˈkɹi.əʊl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A lect formed from two or more languages which has developed from a pidgin to become a first language.

icon arrow

celery

Phonetic: "/ˈsɛl.ə.ɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A European herb (Apium graveolens) of the carrot family.


Definition: The stalks of this herb eaten as a vegetable.


Definition: A yellow-green colour, like that of a celery.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!